MILJÖPOLICY

Vi tänker på miljön! Vår miljöpolicy är att tänka på både uppdragsgivarens och våran miljösynvinkel. Därför tar vi ansvar för både i val av produkter samt hur vi sorterar och återvinner material. SSP Service åtar sig att ständigt bli bättre på miljöarbete och minska företagets energiförbrukning samt att hitta nya mer miljövänliga alternativ och minimera transporter.

Vi återvinner och sopsorterar då detta är möjligt, liksom säkerställer att miljöfarligt avfall hanteras på ett säkert sätt.

Vi strävar efter att använda miljömärkta produkter i verksamheten.

Vi väljer miljöbilar, försöker minimera antalet resor och liknande.

Vi använder så lite skadliga ämnen som möjligt och väljer miljövänliga alternativ där så är möjligt.

Vi utbildar personalen i hur de kan ta mer hänsyn till miljön i sitt dagliga arbete.